Välkommen till Ekonomikonsult Lars-Åke Dismats AB!

Vår verksamhet riktar sig till små och medelstora företag som har sett fördelarna med att lägga ut hela eller delar av sin ekonomifunktion. Istället för att binda resurser i företaget för den löpande bokföringen och lönerna, låt oss ta hand om dessa arbetsuppgifter och ni kan koncentrera er på kärnverksamheten.

Ta kontakt med oss så kan vi gå igenom företagets rutiner för ekonomifunktionen och se vilka arbetsuppgifter ni kan överlåta på oss.