Våra kunder

Vi har erfarenhet från redovisning inom de flesta branscher och arbetar idag med bl.a:

Reklam- och Filmproduktion, Mäklare, Bygg-, VVS-, Installations- och Entrepenadföretag, Livsmedel, Musik och Underhållning, Corporate Finance, Resor, Återvinning returpapper, Restaurang, Taxi, Research och Consulting, Konsulter, Lantbruk, Fotografer, Vårdföretag, Fastighetsservice, m.fl..